آموزش ساخت هواپیماهای فومی مخصوص موبوجت

جهت ساخت هواپیماهای فومی با دقت و مانند ویدیو ها مراحل را انجام دهید.

پیشنهاد ما این است که پس از پرواز و آشنایی با موشک کاغذی موبوجت سراغ بدنه های فومی بروید و بدلیل پرواز بهتر و ساده تر هواپیمای MJ-Wing در ابتدا این هواپیما را ساخته و سپس به ساخت و پرواز هواپیمای جت بپردازید.

 

آموزش ساخت هواپیمای MJ-Wing
آموزش ساخت هواپیمای MJ-Jet